Styrgruppen

Johan Brändstedt
Överläkare
Perituskliniken

Olof Gunnarsson
Överläkare
Urologkliniken
Länssjukhuset Ryhov

Rebecka Godtman
Docent, urolog
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stefan Carlsson
Docent, specialist i urologi MD/PHD
Specialist i allmänkirurgi och urologi
Urologsektionen, Kirurgkliniken
Karolinska universitetssjukhuset

Elin Canslätt
Urolog
Urologsektionen, Kirurgkliniken
Länssjukhuset i Kalmarupp