Program 2024


Preliminärt blockschema (pdf - 0.1 MB)

Måndag 26 augusti

Kl 13.00-17.00
Plats: Biostaden, salong 2

INLEDNING


Johan Brändstedt

Presentation av deltagare och samarbetspartners

RÄTT BEHANDLING VID SYMTOMGIVANDE LUTS?


Föreläsare: Edvard Lekås

FALLPRESENTATION AV BUSAR


INFORMATION


Olof Gunnarsson

Information om TRUL-sessionen, operationsdemonstrationer och sociala aktiviteter

Tisdag 27 augusti

Kl 08.00-12.00
Plats: Länssjukhuset

UL I PRAKTIKEN

Genomgång av ultraljudsutrustning

MR OCH FUSIONSBIOPSIER


Föreläsare: Fredrik Jäderling och Stefan Carlsson

TRANSPERINEALA BIOPSIER


Föreläsare: Martin Bergman

MR ROND INFÖR WORKSHOP


Kl 12.45-16.30
Plats: Länssjukhuset

WORKSHOP

Ultraljud - TRUL i praktiken

Onsdag 28 augusti

Kl 08.00-11.45
Plats: Biostaden, salong 2

URODYNAMIK


Föreläsare: Lotta Renström Koskela

FALLBESKRIVNINGAR AV BUSAR


PATIENTFALL ATT LÖSA

Moderator: Olof Gunnarsson, Johan Brändstedt

Kl 13.15–17.00
Plats: Länssjukhuset, Centraloperation

WORKSHOP


Operationsdemonstrationer

Operatörer: Andreas Nilsson, mfl
Kommentator, presentation av patientfall: Olof Gunnarsson
  • RALP
  • Öppen adenomenukleation<
  • TURP/TUIP
  • TUMT
Torsdag 29 augusti

Kl 08.00-13.00
Plats: Biostaden, salong 2

PROSTATACANCER


Radikal prostatektomi- Vad vet vi?
Föreläsare: Göran Ahlgren

Kurativ onkologisk behandling
Föreläsare: Jon Kindblom

Onkologiska patientfall
Föreläsare: Ingela Frank-Lissbrandt

Fallbeskrivningar prostatacancer

Bästa ST-insats
Utdelning kursintyg
Sammanfattning - Avslutning


upp